Flokken

Flokken er et tilbud for barn fra andre til fjerde klasse. Vi har møter tirsdager kl 18-19.